-15%

Sengoku Bushouki Muramasa — Toudou Takatora


Высота: 240 мм.
Масштаб: 1/8

12240 14400